در آمدی بر فلسفه حقوق یا عقلانیت رفتار
54 بازدید
ناشر: انتشارات چهارده معصوم
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب کم حجم مباحث فلسفه حقوق را بررسی می کند و در ضمن به نقد سخن بعضی از نویسندگان فلسفه حقوق نیز می پردازد و مبنای عقلی حقوق (حقوق طبیعی یا ذاتی) را روشن می نماید