زندگی دردریا
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب برای مسلمانانی که کارشان در کشتی و مدتی در آب دریاها و اقیانوسها است تهیه شده است و بعضی از مسائل اسلامی که مورد نیاز آنان است ویا جزء سوالات انان است پاسخ داده شده است مثل نماز و روزه در کشتی و هواپیما ،در قطب و...و بعض مسائل اعتقادی مورد نیاز در مواجهه با پیروان ادیان دیگر و....