بد پوششی بانوان و نقش دولت در بهبود آن
270 بازدید
تاریخ ارائه : 1/14/2014 10:16:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

بد پوششی بانوان و نقش دولت در بهبود آن

مسئله فرهنگ زیر بنای بسیاری از امور سیاسی و اقتصادی است و برای مهندسی فرهنگی باید مجموع ملت و دولت تلاش نمایند یکی از موارد فرهنگ بد پوششی بانوان است که سیاسی نیز شده است بر این اساس باید دولت نقش مناسب خود را عملی نماید در این زمینه  صدا و سیما ، ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات ، آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، وزارت مسکن ، وزارت کار ، مجلس شورای اسلامی می توانند نقش داشته باشند بعد از این کارهای فرهنگی نوبت به نیروی انتظامی می رسد تا با مفسدان برخورد کند

واژه های کلیدی: ( بد حجابی  ، فرهنگ سازی حجاب  ، نقش دولت)

مقدمه

یکی از مسائل اسلامی که با انقلاب اسلامی در کشور ما و در بین مسلمانهای کشورهای دیگر بیشتر مورد توجه قرار گرفت حجاب بانوان بود در فرهنگ اسلام زن مسلمان احترام دارد و نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد در فرهنگ اسلام جامعه باید محل کار و تلاش باشد نه خود نمائی، بر این اساس برای زنان و مردان پوششی مشخص شده است تا ذهن تلاشگران اجتماعی از پیشبرد اهداف عمومی به سمت و سوی دیگر منحرف نشود.

متاسفانه با گذشت زمان در داخل کشور ما این فرهنگ دینی مقداری کم رنگ شده است و در بعض شهر ها و یا قشرها به صورت بی حجابی آشکار می شود. در خارج از کشور نیز می بینیم که دشمنان انقلاب تلاش دارند مسلمین به سوی حجاب نروند و برای پوشش اسلامی مجازات در نظر گرفته اند این نشان دهنده اهمیت این قانون اسلامی حتی از دید دشمنان است.  خوش بختانه در خارج از کشور ما، با وجود فشارها، بعض بانوان مسلمان به سوی حجاب رو می آورند. پوشش اسلامی بانوان اگر چه یک آموزه دینی است ولی الان یک جریان سیاسی هم هست زیرا که احیاء پوشش دینی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران بوده است بر این اساس هر چه بانوان مسلمان ایرانی بیشتر گرایش به پوشش دینی داشته باشند و ماندگارتر باشد اثر گذاری توطئه های دشمن کمتر می شود و تاثیر انقلاب در داخل و بر کشورهای دیگر بیشتر خواهد بود. پس هم از لحاظ سیاسی مهم است و هم از جنبه دینی.

در مورد حجاب کتابهایی دینی نوشته شده است که در جای خود خوب بوده است اما الان کافی نیست در این زمان با توجه به ابعاد مختلفی که پیدا کرده است باید این مسئله به شکل اساسی ریشه یابی شود و متناسب با آن فرهنگ سازی شود

چرا بعض بانوان ما به پوشش اسلامی بی توجه شده  اند؟

بر اساس بررسی ناقصی که انجام داده ام نزدیک به 30 منشاء برای آن یافته ام مثل: نداشتن اگاهی، بی توجهی زوج به زوجه، تمایل مردان در  استانه ازدواج به زنان بد حجاب، مرتب وشیک بودن،  تنوع طلبی، مد شدن  بد حجابی، فراوانی لباسهای نا متناسب، کمی تنوع در لباس ها و طرح های اسلامی، گران بودن لباسهای مناسب، پیدا کردن همسر، لجاجت با انقلاب یا مسولین ، فساد اخلاقی و ترویج آن، تشویق شوهران به بد حجابی،  بد حجابی را نشانه ترقی دانستن ، عرفی دانستن نوع پوشش،  تاثیر پذیری از فیلمها و بازی گران زن در فیلمها ، گسترش استفاده از شبکه های ماهواره ای و تاثیر گذاری آنها ، بالا رفتن سن ازدواج   و... را از عوامل بد پوششی دانست البته این موارد بر اساس آمار نیست. اگر به گونه آماری در این زمینه کار شود عوامل بیشتری آشکار خواهد شد.و میزان اثر گذاری هر عامل نیز روشن می شود

هر یک از موارد بالا می تواند علت این بی توجهی  باشد؛ علت های مختلف پاسخ های مختلف می خواهد و ضمنا راه مقابله مختلف می طلبد

پیشنهاد ما:

برای واقعی تر شدن عوامل بد پوششی ابتدا یک آمار گیری( نظر سنجی) صورت گیرد با افراد بد حجاب مصاحبه شود و یا فرمی پر شود طبیعت مسئله این است که هر کدام برای بد حجابی خود، عاملی را مطرح می کنند در این رابطه با :

دختران دبیرستانی بد حجاب  ، دانشجویان بد حجاب ، کارمندان ادارات و شرکت ها ، خانواده ها ، شوهران زنان بد حجاب ، مادران دختر های بد حجاب؛ مصاحبه یا فرم نویسی شود.

ضمنا در مناطق مختلف این کار انجام شود مثلا هم شمال تهران و هم جنوب تهران و هم در شهرستانها و... این کار فردی نمی تواند صورت پذیرد بهتر است از طریق دستگاه های دولتی انجام شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی این توان را دارد.

در پایان از این مصاحبه و آمار ها نتیجه گیری شود و نتیجه دقیق آن در اختیار گروه های مربوطه قرار گیرد آنچه از امور شرعی است برای پاسخ دینی دادن به  آن در اختیار پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار گیرد و آنچه سیاسی است در اختیار سیاستمداران وآنچه را به صورت سازمانی باید عمل نمود در اختیار  سازمانهای مربوط قرار گیرد

دولت اسلامی است و طبیعتا پیاده کردن فرهنگ اسلامی در کشور بی ارتباط با دولت نخواهد بود بلکه یکی از مسولیت های حکومت حفظ و  تحقق فرهنگ اسلامی است. تا جایی که این مسئله دینی و شرعی به حساب می آید می توان گفت علمای حوزه در باره آن کتاب نوشته اند و راهنمایی نموده اند و خطباء نیز پی در پی به طور مفصل یا اشاره ای بی حجابی را مطرح می کنند اما مسئله فراتر از این است اگر بنا باشد علما بگویند اما از طریق دولت کاری در خور انجام نگیرد و یا صدا و سیما و فیلم ها و ارشاد اسلامی بر خلاف آن رفتار کنند اثر کار عالمان هم خنثی می شود.

نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد برنامه ای را داشت این کار نیرو گر چه نا خوشایند بعضی بود و مورد اعتراض قرار گرفت و شاید ضعف هایی داشته است اما به هر صورت قابل تقدیر است زیرا طراحان آن احساس وظیفه کردند و مشکل را در یافتند و در حیطه سازمانی و توانایی خود اقدام نمودند ولی دیگران به جای این که قسمت های خالی این کار را پر نمایند تا کار کامل شود اعتراض کردند 

مهندسی فرهنگی باید جامع و کامل باشد اسباب بد حجابی که در بالا نام برده شد گسترده است بعضی وظیفه ای انتظامی است بعضی تبلیغی و مربوط به نهادهای فرهنگی مثل حوزه ،سازمان تبلیغات ، ارشاد اسلامی، صدا و سیما بعضی آموزشی که در حیطه کاری آموزش و پرورش و وزارت علوم و بعضی مدیریتی و اجرائی یا اقتصادی. اگر همه در این زمینه کار خود را انجام دهند نتیجه عالی بدست می آید وگرنه کار ناقص خواهد بود و مسئول ناکامی و نقص کسانی هستند که خود را کنار کشیده اند.

به طور مثال وقتی مردم در فیلمهای ایرانی پی در پی بازیگران زن را بد حجاب( در واقع بی حجاب، زیرا زن مسلمان یا حجاب دینی که پوشیدگی تمام بدن به غیر از گردی صورت و دستها تا مچ است را دارد که با حجاب است و یا ندارد که بی حجاب است و حد وسط ندارد) ببینند ویا وقتی بازیگر زنی که در فیلم پوشش شرعی دارد هنگام مصاحبه در مورد نقش او در فیلم، بی حجاب و آرایش کرده ظاهر می شود مگر می شود زنان جامعه از او اثر پذیری نداشته باشند؟ پس صدا و سیما و ارشاد اسلامی که با کارگردانان و بازیگران و سایر هنر پیشه ها در ارتباط هستند می توانند در رفع بی حجابی تاثیر بگذارند و ضمنا اول از درون خودشان کار فرهنگی را شروع نمایند چنان که اگر بخواهند و برنامه ریزی شود و بدانند چند درصد بد حجابی بر اثر کار آنها است می توانند این مطلب را اصلاح نموده و در زمینه حجاب هم اقداماتی انجام دهند اگر مسئله پوشش بانوان در صدا و سیما به صورت یک برنامه مطرح شود و این مطلب از صدا و سیما خواسته شود حتما آثار مثبت آن در جامعه آشکار می شود مشکل کمبود انرژی در سال 87 و مسائل راهنمائی و رانندگی مثل کمر بند ایمنی و... توسط همین صدا و سیما حل شد. پوشش نیز می تواند یک برنامه برای آن سازمان محترم باشد واز این راه فرهنگ سازی شود.

آموزش و پرورش یکی دیگر از اداراتی است که می تواند از طریق کتابهای درسی فرهنگ سازی کند و نقش مثبت داشته باشد. این نیز کار دولت است و باید در دولت مطرح شود و برنامه ریزی شود و از تلاش های فردی کاری  در خور بیرون نمی آید. پوشش باید در کتابهای درسی داخل شود

دانشگاه ها نقش فراونی می توانند داشته باشند موضوع حجاب به بحث گذاشته شود ودر دانشگاه ها کتابهای مفید در این موضوع انتخاب و مسابقه های کتاب خوانی راه بیفتد.

یکی از اسباب بی پوششی بالا رفتن سن ازدواج پسران و دختران است چرا چنین شده است؟ بعضی از پسران و دختران مشغول تحصیل هستند و ظاهرا درس خواندن سبب تاخیر در ازدواج شده است اما مشکل فقط این نیست زیرا در این سالها پذیرفته شدگان دانشگاه ها بیشتر از دختران هستند آن هم در رشته های پر مشتری تر، خانمی که فوق لیسانس است یا لیسانس است تمایل چندانی به ازدواج با پسر فوق دیپلم ندارد و گاهی ازدواج صورت گرفته آنها به طلاق می انجامد دولت و مسئولین برای این امر چاره ای بیاندیشند مثلا سهمیه ای نمودن  و یا راهی دیگر.

با وضعیت فعلی کار در کشور هنگامی که بانوان بسیاری در ادارات و شرکت  ها به کار مشغول شدند فراهم آمدن زمینه کار برای آقایان دشوار می شود آیا خانم شاغل و حقوق بگیر با پسر بی کار ازدواج می کند و اگر این کار انجام شد دوام خواهد داشت یا نه؟ از دید اقتصادی بانوان چون مخارج کمتری بر دوش دارند با حقوق کمتر نیز حاضر به کار هستند بسیاری از ادارات و کار فرمایان نیز با نگاه اقتصادی  خود و بدون توجه به امور فرهنگی بانوان را برای کار انتخاب می کنند و با اجرت کمتر کار را به انجام می  رسانند در حالی که هر پسری که  مشغول به کار شود یک دختر شوهر دار می شود یعنی آتش شهوت دو انسان کنترل می شود در این زمینه رئیس جمهور و دولت باید برنامه ریزی کنند و مجلس باید کمک کند و گرنه کار درستی صورت نمی گیرد

مختلط بودن دانشگاه ها نیز عامل مهمی برای این مطلب است

ورود لباس های نا مناسب به کشور از جمله عوامل است که به وزارت بازرگانی مربوط می شود

وزارت کار: ارائه طرح های جدید با الگوی اسلامی یکی از راه کارهای این مسئله فرهنگی است در این زمینه لازم است طراحان برای طرح لباس خوب از طرف دولت مورد تشویق قرار گیرند و کسانی که طرح دارند اما توان تولید ندارند مورد حمایت قرار گیرند یا طرح آنان خریداری شود ضمنا در این زمینه فقط به داخل ایران بسنده نشود بلکه چرا به جای این که دیگران  لباس نامناسب خود را در کشور ما  بفروشند ما  لباس های مناسب شأن  انسانها را به خارج صادر نکنیم؟

مسکن مشکل بزرگی در پیش روی جوانان  است بسیاری از جوانان اگر مسکن داشته باشند ازدواج می کنند این مشکل را نیز مجلس و دولت باید حل نمایند

پیشنهاد: اوائل پیروزی انقلاب هم استاد کم بود و هم دانشگاه، بر این اساس دانشگاه ها و کلاسها مختلط شدند اما واقعا چرا الان که در غالب رشته ها استاد فراوان است و در بعض شهر ها چند دانشگاه هست دانشگاه ها (لا اقل بعض دانشگاه ها یا رشته ها) جدا سازی نمی شود؟ من در چند دانشگاه برای تبلیغ رفتم در یکی از شهر ها محل اداری و آموزشی پسران از دختران جدا بود توجه دانشجو ها نیز به مسائل دینی نسبت به دانشگا ههای دیگر چشم گیر بود باور کنید می توان این کار را در جاهای دیگر هم انجام داد

در پایان از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین اجرایی عاجزانه می خواهم و خواهش می کنم که در این زمینه کاری اساسی انجام دهید و مشکل را به دوش دیگری نیاندازیم این مسئولیت ها فرصتی است برای کسب توشه های آخرت امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق می فرماید « اللهم اجر علی یدی الخیر ...» خدایا با دستان من خیر جاری کن .

با پوزش؛ موفقیت همه دلسوزان به اسلام را از خداوند خواهانم.

قم: سید عباس طبا طبایی فر