پوشش و جنگ نرم
304 بازدید
تاریخ ارائه : 1/13/2014 4:12:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

در زمان های گذشته قدرت طلبان برای غلبه بر خصم بیشتر از جنگ سخت استفاده می کردند با شمشیر و توپ و تانک رقیب را از صحنه خارج می کردند ولی در این زمان استفاده از جنگ نرم افزایش پیدا کرده است نمی خواهیم بگوییم جنگ نرم از ابتکارات این قرون است؛ سابقه جنگ نرم طولانی است اما استفاده از آن در گذشته کمتر و در این زمان بیشتر شده است نمونه ها :

الف: پولس یهودی بود که بر علیه مسیحیان قیام کرده بود ابتدا از جنگ سخت استفاده می کرد و با کشتن و تهدید مانع پیشرفت مسیحیت می شد اما دید با کشتن افراد فکر و اعتقاد آنها نمی میرد لذا خود، اعلام مسیحیت کرد و سپس در درون مسیحیت انحراف ایجاد نمود خدایی حضرت عیسی را مطرح کرد که اثر آن هنوز باقی است.

ب: در بین امت اسلام هم بنی امیه بعد از جنگ سخت از جنگ نرم استفاده کردند معاویه با کمک های فکری عمرو عاص فتنه انگیزی کردند او پول های فراوانی برای ساختن حدیث به نفع خود داد و با تهدید سبب کتمان فضایل اهل بیت و دل سوزان واقعی اسلام شد در نتیجه این حدیث سازی ها خود را به عنوان اهل بیت پیامبر و اصل اسلام و خدمت گزار به اسلام، و اهل بیت پیامبر را بیگانه معرفی کرد؛ افکار عمومی را بر علیه علی علیه السلام و امام مجتبی رهبری کرد فتنه انگیزی نمود به گونه ای که مسلمین در عصر حکومت علی علیه السلام پنج سال درگیر جنگ داخلی شدند جنگ جمل و صفین و نهروان و جنگ با امام مجتبی و در نهایت صلح و به قدرت رسیدن معاویه نتیجه جنگ نرم بود قبلا معاویه و پدرش ابوسفیان و مادرش هند از بت پرستان بودند و سالها با مسلمین به گونه جنگ سخت جنگیده بودند (وموفق نشدند) و در نزد افکار عمومی بد سابقه و هیچ  جایگاهی نداشتند در بدر و احد و خندق در برابر پیامبر ایستاده بود در احد، مادرش بدن حمزه عموی پیامبر را شکافته و جگر حمزه را از بدن در آورد و خورد و به هند جگر خوار معروف شد اما جنگ نرم سبب شد معاویه ( با آن سابقه) به عنوان صحابی پیامبر و کاتب وحی و خال المومنین، دلسوز مسلمین معرفی و علی بن ابی طالب و امام مجتبی و امام حسین به عنوان خشونت طلب، بی نماز، قاتل بی گناهان و... معرفی شود جالب این که آثار جنگ نرم بنی امیه هنوز اثرش در بین مسلمین باقی است

جنگ نرم چیست؟

  جنگ نرم عبارت است از استفاده ابزارهای فرهنگی برای تغییر هویت و افکار و اعتقادات یک ملت در امور دینی و سیاسی و اجتماعی تا از این طریق بدون عملیات نظامی با عملیات روانی و استحاله فرهنگی بر کشور و رقیب مسلط شوند در جنگ نرم عقاید مورد هدف هستند جنگ نرم مانند سرطان نامحسوس و نامشخص است، جنگ نرم حامیان دین یا نظام را دچار تردید و بی تفاوت ها را به مخالف و مخالفانِ ساکت را به حرکت در می آورد جنگ نرم در صورت موفقیت پایدار و با دوام است چرا که عقاید و افکار را عوض کرده است هنگامی که امریکا و صهیونیست از راه جنگ سخت داخلی و هشت سال تحمیل جنگ، نتوانست انقلاب اسلامی را از پای در آورد به جنگ نرم روی آورد

پوشش از اهداف جنگ نرم

در جنگ نرم از همه ابزار ها استفاده می شود بعد از انقلاب اسلامی بانوان مسلمان کشور ما به سوی قران رفتند و دستور خدا مبنی بر پوشش شرعی را عملی نمودند پوشش بانوان برای جوانان امنیت ایجاد می کند، زمینه تحریک جنسی را در محیط های عمومی از بین می برد و مردم به طور عادی به کار و کسب خود مشغول خواهند بود هنگامی که افکار جوانان یک کشور که بزرگترین سرمایه هستند و اهل نو آوری اند دچار تحریکات جنسی و وسوسه نسبت به جنس مخالف نباشد فرصت نو آوری و کار و تلاش را دارد اما اگر محیط کار و دانش به محیط خود نمایی و تحریک جنسی تبدیل شد در امور اداری و تولید و کار جامعه اختلال به وجود می آید

این جنگ نرم اختصاص به بانوان نداشته است بلکه بر پوشش مردان خصوصا جوانان نیز اثر داشته است پوشیدن لباس های بسیار تنگ و گاه با آرمهای شیطان پرستان یا پرچم آمریکا اسرائیل و انگلیس از نمونه های آن است

تنوع شکلی جنگ نرم

گردانندگان جنگ نرم برای هر گروه طرحی ریخته اند

1- به کسانی که بانظام مخالف بوده اند و چندان پایبندی به دین هم ندارند القاء می شود بی حجابی و پوشش بد را به عنوان اعتراض به نظام و نافرمانی از فرامین دینی انتخاب کنند بعضی شبکه های ماهواره ای به طور آشکار فریاد می زنند و از زنان و دختران مخالف می خواهند که بدون پوشش در خیابانها ظاهر شوند 

2- به کسانی که با دین و نظام مشکلی ندارند و انسانهایی متعادل و دین گرا هستند چنین تلقین می شود که:

الف: حجاب در قران مخصوص زنان و بستگان پیامبر است و عمومیت ندارد (توجه: این نوعی مغالطه است. در آیه 53 سوره احزاب از واژه حجاب به معنای لغوی آن« پشت پرده بودن» استفاده شده، و فقط زنان پیامبر مورد خطاب هستند اما آیه 59 احزاب و 31 نور معنای اصطلاحی حجاب یعنی «پوشیدگی» مورد نظر است و همه زنان مورد خطاب قرار گرفته اند ودر اینجا نیز مقصود از حجاب معنای دوم است)

ب: آنچه هدف اسلام و روح دین است پاکی دل از نا پاکی جنسی است و عفت باطنی است و معنای حجاب همین است. (این نیز مغالطه است. اسلام هم پاکی و عفت باطنی را خواسته است و هم پوشاندن ظاهر (عفت ظاهری) به غیر از گردی صورت و دستها تا مچ؛ در آیه 31 نور و 59 احزاب سخن از چادر و روسری و پوشیدگی با لباس مطرح است. پیامبر اعظم معصوم بود اما وقتی اسماء، خواهر عایشه با لباس نا مناسب به منزل پیامبر خدا رفت حضرت صورت خود را از او گردانید و دستور رعایت پوشش کامل را به او داد.)

3- به کسانی که دین را دوست دارند اما آگاهی دینی آنها کم است تلقین می شود که:

الف: پوشش دستور اسلام نبوده است بلکه رسمی از رسوم ایرانیان بوده که به اسلام سرایت کرده است (در حالی که در آیه 31 سوره نور و 59 احزاب پوشش برای همه بانوان مطرح شده و قانون اسلام است)

ب: پوشش بانوان قانون دین نیست یا اگر هم باشد تابع عرف جامعه است به مقداری که عرف جامعه آن را پوشش می داند اکتفا شود ( در حالی پوشش قانون دین است و در قران آیه 31 سوره نور آمده و تابع عرف نیست)

4- به کسانی که نسبت به مردان یا نژاد و زبان خاصی حساسیت دارند چنین القا می شود:

الف: چرا باید زنان خود را بپوشانند و مردان آزاد باشند؟ (در حالی که پوشش بر مردان هم لازم است اما به مقداری کمتر؛ و این تفاوت در حکم، به تفاوت های مختلف روانی وجسمانی زنان با مردان باز می گردد)

ب: برای ایرانیان : پوشش رسمی از عرب ها بوده است چرا ما باید از آن پیروی کنیم و به عرب ها : پوشش رسم ایرانیان بوده است چرا ... ( در حالی که از اساس غلط است بلکه مردان در همه ملت ها و ادیان غیرت ناموسی داشته و زنان آنها حیای انسانی عفت درونی و پوشش ظاهری داشته اند اما برهنگی ارمغان غرب است) و مواردی از این قبیل

آثار جنگ نرم

ممکن است گفته شود پوشش جوانان و خصوصا بانوان چه اثری برای مخالفان اسلام و نظام دارد تا در جنگ نرم به سراغ آن بیایند؟

الف: در جنگ نرم از همه ابزارها استفاده می شود

ب: پوشش بانوان سبب می شود محیط کار و اجتماع از وسوسه های جنسی پاک باشد و ذهن مردان خصوصا جوانان برای فکر کردن آماده باشد هر گاه این قانون اسلام رعایت نشود جوانان دچار پراکندگی فکری می شوند این عامل سبب می شود فساد در جامعه افزایش پیدا کند خداوند در قران آیه 53 احزاب بعد از این که اصحاب پیامبر را دستور می دهد : هر گاه چیزی از وسائل زندگی به عنوان عاریت از آنان {همسران پیامبر} می خواهید از پشت پرده بخواهید( این حکم مخصوص زنان پیامبر بوده است) می فرماید: این کار برای پاکی دلهای شما و دل های آنها بهتر است. (دقت شود)

ج: به لحاظ اقتصادی اگر محیط کار با نگاه و ارتباط های آلوده زنان و مردان آلوده شد، رشد کار و تولید منفی می شود و ابتکار از بین می رود

ح:  محیط های علمی و دانش آموزی و دانش جویی هر گاه به محلِ نمایاندن زیبایی ها تبدیل شد علم آموزی و کشف علمی از آن رخت بر می بندد این مطلب را می توانید از خود دانشجویان بپرسید این مطلب دقیقا چیزی است که دشمنان اسلام و ایران خواهان آن هستند پس همه ایرانی های مذهبی و غیر مذهبی وطن دوست توجه کنند. و دولت مردان بیشتر توجه نمایند

سخن آخر

این که دشمنان اسلام و ایران بدحجابی را یکی از اهداف جنگ نرم خود قرار داده اند بر هیچ اندیشمند و دلسوز دین، و وطن دوستی پوشیده نیست پس لازم است زنان و دختران مسلمان بسیار هوشیار باشند و فرمان خدا را رعایت کنند نه صداهای شیطانی را.

در جنگ نرم دشمن از خلاء ها بهره می برد در مورد پوشش اگر سطح آگاهی عمومی (که الان پایین است) نسبت به این دستور دین افزایش پیدا کند کار بر دشمن سخت می شود

اندیشوران و دلسوزان جامعه خصوصا دبیران و اساتید دانشگاه ها که نسبت به دیگران مسولیت بیشتر دارند و با جوانان ارتباط مستقیم دارند شایسته است در این زمینه با کتاب و مقالات مفید و سخنرانی ها آگاهی جامعه را افزایش دهند

هنرمندان نیز لازم است در این زمینه به عنوان یک مسلمان و پایبند به اسلام و انقلاب و ایران نقش خود را ادا نمایند این کار را می توان با خلاقیت های هنری مختلف در قالب نقاشی، داستان، فیلم، تاتر و دیگر آثار هنری نشان داد بانوان هنرمند و هنرپیشه هایی که در فیلم ها نقش دارند می توانند با پوشش اسلامی نقش خود را بازی نموده و فرهنگ دینی را ترویج نمایند و زندگی ابدی آخرت خود را نیز با این کار آباد نمایند (البته پشت صحنه آن هم با حجاب باشند)  

دولت مردان نقش بزرگی را در مقابله با جنگ نرم می توانند داشته باشند. دولت ابزار لازم را برای آگاه ساختن جوانان در دست دارد. آموزش و پرورش و وزارت علوم می توانند از طریق کتابهای درسی فرهنگ سازی کنند. وزارت ارشاد و صدا و سیما در این مسئله نقش کلیدی می توانند داشته باشند چنان که دیگر رسانه ها نیز کم نقش نیستند.

باید توجه داشت که فرصت ها زود می گذرند و تاخیرها و کوتاهی ها پشیمانی به دنبال دارد

سید عباس طباطبایی فر